0380-418 90 info@kssb.se

Kristen Samverkan Småland Blekinge

GDPR

Integritetspolicy och GDPR

GDPR – EUs dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Följande GDPR-dokument gäller Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB) och organisationens gårdar Ralingsåsgården, Kustgården Senoren och Flahults Ungdomsgård

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi på Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB) behandla personuppgifter. Vi håller oss till GDPR som är EUs dataskyddsförordning.

Deltagare i evenemang

KSSB sparar nödvändiga kontaktuppgifter till personer som deltar i något av våra evenemang för att kunna administrera deltagaravgifter, kost och logi-frågor, gruppindelning och liknande. Uppgifter om deltagare delas normalt sett mellan samtliga medarrangörer. Som deltagare kan man bli kontaktad upp till två år efter avslutat evenemang för information om liknande kommande satsningar. De uppgifter som sparas är namn, adress, telefon, mejl, samt övriga uppgifter som behövs för det enskilda arrangemanget.

Nyhetsbrev

Gåvogivare som uppger kontaktinformation får regelbundet nyhetsbrev för att kunna få inblick i och följa vad gåvorna går till. Detta gäller gåvogivare både till Nagaland och Bärarlaget. De uppgifter som sparas är namn, mejl, adress, telefonnummer samt gåvohistorik.
För att kunna ge information och hålla alla församlingar inom vår organisation uppdaterade om vår verksamhet har vi register på pastorer och/eller ordförande eller annan kontaktperson. Uppgifter som sparas är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Uppgifterna raderas då personen slutar sitt uppdrag i den aktuella församlingen.

Prenumeranter

Som prenumerant på tidningen Spegling sparas namn samt adressuppgifter så länge du väljer att fortsätta prenumerera på tidningen.

Campare/gäst

Som gäst på någon av våra gårdar (Kustgården Senoren, Flahults Ungdomsgård, Ralingsåsgården) sparar vi nödvändiga personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mejladress) för att kunna göra en bokning samt fakturering.

Personal

Som anställd inom KSSB sparas personuppgifter, se särskilt dokument.

Kommittéer

För de som är invalda i någon av KSSBs kommittéer, styrelse eller utskott, sparas kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon och mejl tills de lämnar sitt uppdrag. Deras namn finns fortfarande med i historiska dokument såsom årsberättelse mm.

Kontaktuppgifter och bortplockning från register

Personer som vill bli borttagna ur våra register kan när som helst höra av sig för att bli borttagna till:

Kristen Samverkan Småland Bleking
Ralingsåsgården
578 91 Aneby
0380-418 90
info@kssb.se