0380-418 90 info@kssb.se

Kristen Samverkan Småland Blekinge

Om oss

 KSSB är en del av Evangeliska Frikyrkan och bedriver verksamhet i Småland och Blekinge. En verksamhet som till stor del drivs av ideella krafter och frivilligas engagemang.
Mycket av verksamheten är kopplad till våra gårdar Ralingsåsgården, Kustgården Senoren och Flahultsgården.

01. Uppdraget

KSSBs uppdrag har alltid varit att hjälpa församlingar i vår region att växa och utvecklas. Vi vill ta Jesus och Guds rike till Småland och Blekinge! 

02. Mötesplatser

Våra gårdar och vår verksamhet skapar mötesplatser. För människor att mötas, för människor att möta Gud. Platser för medmänsklighet, värme och gemenskap.

03. Möjligheterna

Våra olika gårdar erbjuder en fantastisk bredd på möjligheter.
Stora konferenser, läger, församlings-helger eller mindre grupper, hos oss finns möjligheterna, välkommen!

KSSB är en resurs

I församlingens tjänst

KSSB har genom åren fått betyda mycket för många. Otaliga är de läger som arrangerats på våra gårdar, de kristna konferenser och gudstjänster som vi varit platsen för. Viktiga möten som fortsätter påverka liv.

Kombinationen av att vara samlingsplats och kunna erbjuda boenden av skilda slag och även välutrustade kök skapar möjligheter. Vi står i församlingens tjänst!

KSSB är en del av Evangeliska Frikyrkan och har genom det som tidigare hette Kronobergsmissionen bedrivit mission både nära och långt borta. Dels i Småland och Blekinge, men också ut över vår jord.

Vi vill stå med församlingen i uppdraget att sprida Guds rike och utrusta troende till tjänst. Detta gör vi bland annat genom Team Med Uppdrag och Bibelskola Livskraft på Ralingsåsgården eller genom KSSB-ung, vår ungdomsorganisation som arrangerar läger mm.

För en god sak

Supporta KSSB

Många har gjort avgörande Gudsupplevelser genom KSSBs verksamhet genom åren och vi vill fortsätta finnas till för församlingar i vår region.

Stora delar av vårt arbete bärs av volontärer och frivilliga som ger av sin tid och sitt engagemang. 

Det finns möjlighet att ge till vårt arbete. Ytterst frivilligt, men alltid välkommet!